Nr 2 april 2024                                                       Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby

 

 On our website you can choose to have Terrassnytt translated into 12 different languages.

Translate:

Ordförande har ordet

Jag vill å styrelsens vägnar tacka för allt tålamod som du som medlem har visat under den tid som garagerenoveringen har pågått! Det har varit tufft för många av oss med kanske längre promenad till parkeringsplatsen, snötyngda bilar och parkeringsplatser mm men nu är det (snart) över! Den 5 april ska det enligt uppgift vara klart! Den 14 april är det planerat en ”tack-för-oss-fest” där Storstaden inbjuder till en gårdsfest på parkeringen bakom hus 4.

Mer om detta längre in i detta Terrassnytt!

Den 12 maj är det dags för vårens Terrassdag där vi tillsammans ska göra området fint och vi kommer att få information om de olika lokaler och aktiviteter som finns och arrangeras i området. Förhoppningsvis har räddningstjänsten ingen utryckning just då så att de har möjlighet att komma och prata om att förebygga brand. Naturligtvis blir vi också bjudna på lunch denna dag.

Den 21 maj är det dags för Föreningsstämman. Mer information finns längre fram i detta nummer av Terrassnytt!

När garagerenoveringen nu är över påbörjas arbetet med att stamrenoveringen. Den upphandlade projektledaren har nu i uppdrag att genomföra en upphandling av entreprenör. Styrelsens mål är att komma igång med arbetet i september.

Jag hoppas att även du ser fram emot att få tillbaka föreningslokalen på Hb 36. Till hösten kommer den att renoveras och bli så fin så att den åter är fullt brukbar för alla möjliga olika typer av arrangemang här på Hasselbacken!

Vi ses!

Maria Fälth, ordförande Brf Terrassen

 

Information från Storstadens Entreprenad.

Hej kära boende i BRF Terrassen!

Vi vill ta tillfället i akt att uttrycka vår djupa tacksamhet för den möjlighet ni har gett oss att renovera era sex garage under de senaste två åren. Det har varit en ära att arbeta med er och vi är glada över att kunna meddela att arbetet går mot avslut med framgång. Det som kvarstår är återställningar av era tillfälliga parkeringar och grönytor runt garagen som kommer utföras nu under våren.

Vi vill tacka för den förståelse ni visat när det kommer till de störande arbeten som det innebär att renovera garagen.

Vi vill också passa på att tacka vårt fantastiska team av arbetare och tekniker som har dedikerat sin tid och expertis till att säkerställa att projektet har genomförts på bästa möjliga sätt. Utan deras hårda arbete och professionalism skulle vi inte ha kunnat uppnå detta resultat.

Vi är övertygade om att de genomförda renoveringarna kommer att bidra till att förlänga livslängden och förbättra utseendet på era garage och därigenom öka trivseln för alla boende.

Söndag den 14 april från kl. 13.00 – 16.00 bjuder vi in till en liten avslutning med enklare mat och dryck samt kaffe och kaka.

Först till kvarn gäller.

Plats: Tillfälliga parkeringen bakom hus 4.

Bästa hälsningar        Timothy Snyder                              Storstadens Entreprenad

 

Garagerenoveringens avslut
Det som nu återstår är att avveckla de temporära parkeringsplatserna och återställa

gräsmattsytorna. Detta kommer att ske under senare delen av april och början av maj

om vädret så tillåter. Detta innebär att viss störning för boende kan uppstå men det

får vi ha förståelse för nu när allt övrigt är klart.

Styrelsen tackar för att alla boenden i föreningen har varit så förstående för de

störningar som varit under renoveringen. Nu kan vi efter drygt två år återgå till det normala.

 

Nyinflyttade

Denna gång hälsar vi följande boende hjärtligt välkomna till Brf Terrassen:

Katarina och Robert Karmesjö                                     Hasselbacken 2 B

Status för föreningens sophantering i framtiden
Planering fortgår med val av kärl samt uppställningsplatser inom föreningens mark. Förberedelsen för byggnadslov från kommunen är tidskrävande och hänsyn måste också tas till sopentreprenörens krav. Lösningen för matavfall är tillsvidare löst med två stationer med tömning två ggr/vecka enl. tidigare information. Detta är godkänt av kommunen. Dessa två stationer kommer att avvecklas när det nya systemet är i drift och då kommer dagens sopnedkast att stängas.

Mer info om den fortsatta utvecklingen kommer i senare Terrassnytt.

Matavfall

ALLA i föreningen måste sortera ut allt matavfall och lämna detta i behållarna som finns vid hus 2 och mellan hus 9 och 10 i föreningen. Påsar för matavfall finns i HB 35 utanför expeditionen.

Vad sorteras som matavfall?
Allt som blir över vid tillagning av mat eller har lämnats kvar på tallriken är matavfall. Även en tepåse och kaffesump är matavfall som ska slängas i matavfallsbehållaren. Alla slags matrester, såväl råa som tillagade.

Inga förpackningar eller plastpåsar får ligga i papperspåsen. Inget förpackat matavfall får slängas i matavfallskärlet.

  • Äggskal.
  • Hushållspaper.
  • Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur.
  • Frukt- och grönsaksrester, skal.
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar.
  • Pasta, nudlar och ris.
  • Bröd: hårt, mjukt och kaffebröd.

Information om Föreningsstämman

Den 21 maj kl. 18.30 inbjuds du som medlem till årets Föreningsstämma. Även i år kommer den att hållas i matsalen i Messingen. Mer information i form av kallelse, dagordning och annat som behövs innan stämman kommer att ske på stadgeenligt vis, med kallelse på anslagstavlorna för att sedan följas upp med ett stämmokuvert. Vi tackar för intresseanmälningar att delta i styrelsearbetet och för de inkomna motionerna.

Boka gärna datum och tid för stämman!  Välkomna!

Relining 2024-2025

Upphandlingen pågår och skall vara avslutad i april. Fem entreprenörer är utvalda att få komma in med anbud. Kravställningen är omfattande och vi har tagit hjälp av Helm AB
för att få till ett så bra underlag som möjligt.
Information kommer löpande på hemsidan.

Laddplatser
Då är äntligen första elladdplatsen i garage igång. När det gäller uteplatserna försöker vi få till en enklare betallösning men det har visat sig inte helt enkelt. Vi ser över alternativen. Kontakta styrelsen om du är intresserad av laddplats eller möjlighet att ladda ute.

Vårens Terrassdag
Föreningens städdag döps om till Terrassdag och kan komma att innehålla mer än bara städning av området. Vi ses fortfarande utanför Hb 7 kl. 9.

Tanken är de aktiva i fritidsgruppen ska få visa aktiviteter/lokaler t.ex. biblioteket, gymmet, gympasalen, bastun, boule. Ta en titt i gästrummet!

Räddningstjänsten kanske kommer och berättar om brand i hemmet. Får de en uttryckning stryks denna aktivitet.

Som vanligt gör vi rent och snyggt i området, sopar, planterar blommor utanför portarna och målar farthinder. Naturligtvis avslutar vi med något att äta ca.12:30.

Boka in söndagen den 12 maj!! Vi ses då!

Repris – Har du koll på terrassrännan?

Håll rännan ren och rensa silen i rännan regelbundet. Även de terrasser som har en sil monterad på mitten av terrassen är ytterst viktig att hålla ren. Rensningsfilter ska finnas i avloppsröret.

Repris – Terrasslådorna
Ta bort växter som blivit för stora eller hänger över kanten på lådan så att grannens terrass inte skräpas ned. Växter får ej hänga över kanten. Tillåten höjd på växter i terrasslådan MAX 100 cm.

Dessa punkter är viktiga. Styrelsen får med jämna mellanrum varje år in klagomål från irriterade boende. Terrasserna skräpas ned av nedfall från terrasser ovanför. Oftast är det de vintergröna växterna som är de värsta bovarna, men även bärbuskar förstör markiser. Varför behöva sopa upp grannens växtskräp, tycker de flesta.

Vid den årliga besiktningen av utemiljön blir det allt tydligare att ett flertal terrasser behöver åtgärdas. Många lådor ser ut som små skogar. Passa på att regelbundet t.ex. i samband med höst- och vårstädningen även gå över den egna planteringen. Tujor och buxbom kan klippas ner. De flesta av oss har köpt lägenheten och fått färdiga terrasslådor på köpet. Man låter allt vara och planterar några sommarblommor. Åren går och växterna växer.

Kanske är det då bäst att ta bort några stora växter och ersätta med mindre. Låt inga vintergröna växter bli så höga att de når upp till grannen och klipp växter som fäller så att grannen under slippa sopa hela sommaren.

Vattning i terrasslådorna ska ske med försiktighet. Vid tvätt av terrassgolvet får man aldrig spola vatten inåt mot lägenhetsväggen, och hänsyn måste tas till att dräneringen /avrinningen är dimensionerad endast för normal nederbörd, motsvarar ungefär 1,5 liter vatten per min för en normalstor terrass. En 10-liters hink vatten måste således fördelas på 6-7 min. Större vattenmängder leder till olägenheter för nedanför boende, och riskerar skada huskroppen när dräneringskanalerna blir överbelastade. Av det skälet är det inte tillåtet att anlägga badpool eller dusch ute på terrassen, eftersom sådan anläggning kräver kraftigare avrinning.  Använd ALDRIG högtryckstvätt vid rengöring av terrassen!

Öppen expedition våren 2024
Styrelsen finns anträffbar på expeditionen mellan 18:30 och 19:30. Välkomna!
april              3/4, 17/4
maj                15/5, 29/5
juni                12/6, 26/6

Kod till bibliotekets dörr
Se pappersversionen av Terrassnytt.

Föreningens hemsida
Ta för vana att besöka föreningens hemsida på brfterrassen.com då och då för att uppdatera dig med nyheter som sker i föreningen t ex garagerenoveringen.  Här hittar du också information om hur du bokar tvättstugan. När du bokar är det bra ifall du är observant på VILKEN tvättstuga du bokar.

Our homepage brfterrassen.com
Now the homepage is available in 12 other languages. Click on the drop-down menu at the top right and select language.
Hemsidan går nu att få översatt till 12 olika språk! Översättningen görs av Google translate och kan förstås bli lite fel ibland men vi hoppas att det ska vara till hjälp för er som har lite svårt att läsa och förstå all information.

Nästa nummer
Terrassnytt får du i din brevlåda samt digitalt på hemsidan, där du även kan få den översatt till olika språk. Det senaste numret finns även på expeditionen samt biblioteket.

Nästa nummer kommer i slutet av maj.

Felanmälan

Felanmälan sker alltid till Renew via hemsidan eller appen.   Se nedan!

 

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer