Vem är vem

rev 2023-07-30

Kontakt styrelsen  info@brfterrassen.com
Föreningens hemsida brfterrassen.com
Felanmälan Renew felanmalan@renewservice.se   08-343800
HSB Kundtjänst kundcenter61@hsb.se 010-442 50 00
Styrelse
Maria Fälth Ordförande, bostadsanpassning mot kommunen
Ulf Johnsson Vice ordförande, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrning
Ann-Cathrine Engström Sekreterare, studieorganisatör
Elena Bakalova Ekonomi
Lennart Öhrlund Fastighet, löpande underhåll
Maria Eliasson Nyckeltaggar, förråd, trädgård, miljö- och brandskydd
Kristina Klempt Information, Terrassnytt
Sven Eriksson Webb/redaktör
Ronnie Gustafsson Nyckeltaggar, garage, p-platser, porttelefoner
Olle Hansson (Utsedd av HSB)
Suppleant
Kaj Björk Suppleant
Ann-Christin Martens Suppleant
Valberedning
Vakant tre stycken.
Revisorer
Björn Lundin Ordinarie
Anita Bergqvist Suppleant
Förvaltare (HSB)
Åsa Alemyr Boding  Förvaltare
Funktionärer aktiviteter/lokaler
Lennart Öhrlund Bastu info@terrassen.com
Inger Dahlin Bibliotek 08-590 329 24
Harald Akselsson Boule 08-590 802 98
Harald Akselsson Flaggning 08-590 802 98
Lars Swahn Bridge 070-686 32 50
Elin Persson Friskvårdslokal 08-530 909 47
Harriet Tinghäll Gästrum 070-578 05 50
Inga-Britt Nordström Gästrum 08-590 843 48
Kerstin Sjödin Vävstuga 08-590 865 93
Yvonne Kahlbom Vävstuga 070-667 88 83
Christina Ljunggren Pentry, gymnastiklokal 070-325 14 56

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer