A dia

Vem är vem

rev 2023-07-30

Kontakt styrelsen 

info@brfterrassen.com
Föreningens hemsida brfterrassen.com
Felanmälan Renew felanmalan@renewservice.se   08-343800
HSB Kundtjänst kundcenter61@hsb.se 010-442 50 00

 

 

Styrelse

Maria Fälth Ordförande, bostadsanpassning mot kommunen
Ulf Johnsson Vice ordförande, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrning
Ann-Christine Martens Sekreterare, studieorganisatör
Elena Bakalova Ekonomi
Greger Andersson Fastighet, löpande underhåll
Maria Eliasson Nyckeltaggar, förråd, trädgård, miljö- och brandskydd
Kristina Klempt Information, Terrassnytt
Sven Eriksson Webb/redaktör IT
Ronnie Gustafsson Nyckeltaggar, garage, p-platser, porttelefoner
Antonio Lindström Webb
Olle Hansson (Utsedd av HSB)
Suppleant
Lennart Öhrlund Suppleant
Nadia Andersson Suppleant
Valberedning
Vakant tre stycken.
Revisorer
Björn Lundin Ordinarie
Anita Bergqvist Suppleant
Förvaltare (HSB)
Åsa Alemyr Boding  Förvaltare
Funktionärer aktiviteter/lokaler
Lennart Öhrlund Bastu info@terrassen.com
Inger Dahlin Bibliotek 08-590 329 24
Harald Akselsson Boule 08-590 802 98
Harald Akselsson Flaggning 08-590 802 98
Lars Swahn Bridge 070-686 32 50
Antonio Lindström Friskvårdslokal
Harriet Tinghäll Gästrum 070-578 05 50
Inga-Britt Nordström Gästrum 08-590 843 48
Kerstin Sjödin Vävstuga 08-590 865 93
Yvonne Kahlbom Vävstuga 070-667 88 83
Christina Ljunggren Pentry, gymnastiklokal 070-325 14 56

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer