På gång

Fastigheter utemiljö

Värme El Stammar

Fritid

På gång 2024

Fjärrvärme
Ett nytt system för balansering och intrimning av vårt fjärrvärmesystem kommer att införas under vintern. Vi får då möjlighet att snabbt upptäcka eventuella fel och brister i värme- och varmvatten- systemen.
Alla kommer att få en givare installerad i lägenheten. Den känner av temperatur och fuktighet.
Vi hoppas med detta kunna få en jämnare fördelad komfortvärme och få ner våra mycket höga kostnader för fjärrvärme.

OVK
Vårt ventilationssystem kommer att kontrolleras och intrimmas under våren. Detta är ett myndighetskrav och görs med 5 års
intervaller.

Fasadmålning
De stående fasaderna i husen 1 – 5   målades under sommaren 2023. Fortsättning kommer att  ske för
husen 6 – 10 under sommaren 2025.

Stamrenovering
Stamrenovering av våra huvudstammar kommer att ske med början hösten 2024. Vi ser ett stort behov av att så fort som möjligt komma igång med detta arbete. Då stammarna är i dåligt skick. Kontroller och extra rengöring kommer även att göras av de stamledningar som finns under kök och badrum. Dessa är i plast och åtgärdas om det finns behov.
Texten kommer att uppdateras löpande. Se mer under stamrenovering.

Inventering av våtutrymmen
För att få en bra bild på status av våtutrymmen kommer en inventering att göras under året i samtliga lägenheter.

Sophantering
Nya sopstationer skall placeras ut inom området.
När sopstationerna är på plats kommer våra sopnedkast att stängas.

Samlingslokalen
När garagerenoveringen är klar kommer renoveringen av samlingslokalen att påbörjas.

Skalskydd
Alla huvudcylindrar och fasta nycklar(FS-nycklar) byts ut under maj månad. Dessa nycklar kommer att delas ut mycket restriktivt.
Vi kommer även under året troligen att byta ut samtliga porttelefoner och taggar. Anledningen är att det inte längre finns reservdelar
till de nuvarande och vi vill övergå till säkrare taggar.

 

På gång 2023

 

Hösten 2023

Två yttre laddstolpar för boende och gäster.
Åtta stycken garageplatser med elbilsladdning.
Övergång till IP telefoni för porttelefoner.
Förberedelser för sopsortering och sophantering. Sopnedkast kommer att stängas av under 2024.
Garage 4 och 10 blir färdigställda.
Beslut om inriktning för åtgärder för våra stammar.
Intrimning av fjärrvärme.
Byte av fläktstyrning Fantasia.

Sommaren 2023

Reparation av asfalt mellan port 23 och 24.  För att underlätta för boende med rullstol och rullator.
Torktumlare och ett torkskåp kommer att bytas den 7 juni. Tvätt-tider kommer att vara blockerade

Våren 2023

De terrasser som har problem med avrinning och som ej blev åtgärdade i höstas kommer att fixas så fort vädret tillåter.I tvättstugorna räknar vi med att byta ut tre torktumlare och ett torkskåp till bättre och energisnålare modeller.
Mer info kommer senare.Återstående lysrör samt portnummer-belysning kommer att byta succesivt mot energisnåla LED-lampor. Lysrör kommer att försvinna från marknaden under året.En grupp har tillsats för att utreda hur vi skall göra med vårt kommande stambyte/stamrenovering.
Mer info kommer löpande på hemsidan.Stomrenoveringarna påbörjades våren 2022. Garaget i hus 6 visade sig vara i sämre skick än väntat.
Detta kommer att fördröja arbetet.
Mer information samt bilder publiceras fortlöpande.

 

 

 

.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer