Den 29 november kl 18.30 i Messingens matsal, Love Almqvists Torg 1.

Budget: 

Styrelsen inbjuder till informationsmöte för att presentera den budget som styrelsen tagit beslut om samt ge information om kommande stamrenovering.

Redan nu kan vi meddela att avgiftshöjningen kommer att bli fem (5) kronor per kvadratmeter och månad. Denna avgiftshöjning är föranledd av att vi nu ser höjda räntor på de lån som föreningen har och som kommer att förfalla de kommande åren. Till detta kommer också drastiskt höjda värmekostnader via Stockholm Exergi, höjda elkostnader samt kostnader för fastigheternas och utemiljöns underhåll i allmänhet.

Med denna höjning hoppas vi kunna minska behovet av större höjningar kommande år. Men detta är i dagsläget endast en förhoppning. Budgeten biläggs denna korta information.

Stamrenovering: 

Våra avloppsstammar är i stort behov av att åtgärdas. Vi har fått akut renovera två stammar de senaste åren och nu i höst ytterligare en på grund av stora sprickor och läckage. Vi har totalt 71 stycken stammar i gjutjärn som rostar och närmar sig sin totala livslängd.
Valet har stått mellan ett klassiskt stambyte eller en renovering (relining).

Vi har varit i kontakt med ett antal fackmän, gjort genomgång av tidigare undersökningar, tittat på boendes påverkan samt vår ekonomiska status.
Därefter har styrelsen kommit fram till beslutet att göra en renovering (relining) samt några extra åtgärder.
Arbetet beräknas pågå hösten 2024 – sommaren 2025.

Mer info om beslutet och påverkan för de boende kommer att ges under mötet.

Trivsel- och ordningsregler och regler vid ändring i lägenhet

Styrelsen har beslutat att inte uppdatera Lägenhetspärmen i den form den har varit tills nu. Den kommer att digitaliseras och läggas på föreningens hemsida (www.brfterrassen.com).

Valberedningen har påbörjat sitt arbete

Under våren kommer föreningen ha sin Föreningsstämma och på denna väljs en ny styrelse. Valberedningen (styrelsen) ser ett behov av ytterligare ledamöter, gärna med fastighetskunskap.

Motioner till Föreningsstämman

Datumet för stämman är inte fastställt ännu, men redan nu vet vi att sista dagen för att lämna in motion eller motioner till stämman är den sista februari 2024.

För mer detaljer se anslagstavlan eller läs här.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer