För att utförare av hemtjänst snabbt ska kunna hjälpa boende i våra fastigheter behöver kommunen ersätta sin befintliga nyckelhantering med nya säkra alternativ. Ett exempel är om en av våra boende har ett trygghetslarm, får en stroke och trycker på sitt trygghetslarm. Då får denne snabbare hjälp om personalen i hemtjänsten säkert och snabbt kan komma in i entrén och sedan i lägenheten.

Kommunen kommer att installera en elektronisk enhet i entrén för att utsedd personal säkert och snabbt ska kunna hjälpa de med biståndsbeslut. Tekniken är beprövad och används redan i ett 80-tal kommuner.

Påverkar detta fastigheten eller boende?

  • Ingen åverkan görs på dörrar eller karmar och installationen är inte synlig.
  • Systemet påverkar inte skalskyddet eller dörrens brandklassning.
  • Alla boende i fastigheten använder sina nycklar, nyckelbrickor eller kod som vanligt.

Ökad trygghet

  • Installationen innebär att antalet nycklar i omlopp till fastigheten minskar.
  • Endast behörig personal inom till exempel hemtjänsten kan öppna entrédörren med hjälp av en specifik tjänstetelefon och trafiken är krypterad. Det fungerar enbart när personalen står utanför entrédörren.
  • Varje gång en personal låser upp entrédörren så loggas det vem som gör det och tidpunkt.
  • Tjänstetelefonen kan, till skillnad från en fysisk nyckel, spärras från att användas.

 Monteringen bekostas i sin helhet av kommunen.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer