Nr 1 januari 2024                                          Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby

 

 On our website you can choose to have Terrassnytt translated into different languages.

 

 

Ordförande har ordet

Snön ligger vit på taken… Ja, sannerligen! Vi upplever en kall och snörik vinter, men det ljusnar, vilket känns hoppfullt. Jag kan dock inte säga annat än att vi bor i ett område i Väsby som är väldigt vackert. Jag har förundrats många gånger över att det är så vackert hemma på Hasselbacken. Snön ligger djup och nästan alla terrasser är väl upplysta och sprider både ljus och värme till oss alla. Tack för att du sprider ljuset från din terrass så att vi alla kan njuta.

Våren är dock snart här och vårens städdag kommer att vara den 12 maj. Styrelsen planerar att tillsammans med fritidsgruppens medlemmar ha ett ”öppet Hus” där vi presenterar olika verksamheter och lokaler. Mer information kommer, men boka gärna dagen.

Ett annat datum att boka in redan nu är den 21 maj, kl. 18.30 för årets Föreningsstämma. Inför denna hoppas styrelsen att få in motioner och dessa ska lämnas in till brevlådan på Hasselbacken 35 eller skickas in till info@brfterrassen.com senast den 29 februari.

Vill också påminna om att vi söker dig som gärna vill vara en del av kommande styrelsearbete, föreningsrevisor eller valberedning. Här finns det goda möjligheter att delta i det viktiga arbetet runt föreningens drift. Din intresseanmälan behöver styrelsen ha senast den 29 februari till e-postadress falth@brfterrassen.com.

Jag vill passa på att önska alla nya medlemmar/boende välkomna till Brf Terrassen och jag och styrelsen hoppas att ni ska trivas i vårt fina område.

Maria Fälth, ordförande Brf Terrassen

 

Bostadsrättstillägget
Föreningen har för 2024 tecknat avtal med Folksam för både föreningen och det kollektiva bostadsrättstillägget för boende. Det nya är att det har blivit ett nytt försäkringsnummer.

Detta nummer behövs vid utnyttjande av bostadsrättstillägget vid t.ex. skador på kyl/frys.

OBS! Spara detta nummer för framtida behov.  Folksam  Försäkringsnummer: 472950.       

Matavfall

ALLA i föreningen måste sortera ut allt matavfall och lämna detta i behållarna som finns vid hus 2 och mellan hus 9 och 10 i föreningen. Påsar för matavfall finns i HB 35 utanför expeditionen.

 

Köksventilationen (spiskåpa mm.)

Det har inkommit frågor till styrelsen om vad som gäller för ovanstående. Den boende är ansvarig för spiskåpa, filter samt för reparation av t.ex. spjällreglage. Kontakta Renew vid problem med detta så kan de avgöra om det går att göra en enkel reparation eller om spiskåpan behöver bytas ut.

 

Ventilationsrengöring

En OVK (besiktning, rengöring och injustering) kommer att ske i varje lägenhet vid två tillfällen under perioden 22/1 2024 till 28/2 2024. Exakt datum aviseras till varje boende i brevlådan.

 

OVK är en Obligatorisk – Ventilations – Kontroll som skall ska göras vart femte år. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen är injusterade. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant och är obligatorisk.

Den boende är skyldig att se till att arbetet i bostaden är möjlig den dagen som man fått avisering i brevlådan om. Det är därför viktigt att lämna tillträde till lägenheten ifall du inte kan vara hemma. Du lämnar uppmärkt nyckel med namn, lägenhetsnummer samt adress i nyckelboxen utanför Hasselbacken 25 på väggen till höger sett från vägen. Om lägenheten ej går att besöka angiven dag kan den boende bli ersättningsskyldig för eventuella extrakostnader.

 

Att ha felaktig ventilation kan vara skadligt för hälsan och gör det svårt att justera fjärrvärmen för bästa komfortvärme.

 

Lägenhetsnummer
När du kommer till Öppen expedition frågar vi ofta efter ditt lägenhetsnummer. Det är de två eller tre siffror som stå överst till vänster på din ytterdörr.

 I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns. Detta nummer består av fyra siffror. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad. Detta nummer står under ditt lägenhetsnummer.

De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

Brandvarnare

På förekommen anledning är det mycket viktigt att boende kontrollerar brandvarnarna

regelbundet. De som har fått nya brandvarnare får själva byta batterier i dessa vid behov.

Gamla brandvarnare som slutat fungera kan bytas ut på Fastighetsexpeditionen HB25.

 

Cykel- och barnvagnsrum

Förvaring Barnvagnsrum är endast för Barnvagnar och Rullatorer. Cyklar och mopeder skall – tydligt märkta med ägare – förvaras i cykelrummen eller i befintliga cykelställ. Vid de årliga städdagarna flyttas omärkta cyklar till ett gemensamt förråd, varifrån de, om ingen ägare hörts av innan tre månader, skänks till Cykelfrämjandet.

Bakgrunden till denna bestämmelse är, att det visat sig att många vid avflyttning lämnat – främst ”urvuxna” – cyklar kvar i våra förråd. I barnvagnsrummen förvaras barnvagnar, märkta med namn. Vintertid får också kälkar och snowboard förvaras där om plats finns. Av bl.a. säkerhets- och städskäl, får barnvagnar, kälkar och rollatorer inte förvaras i entréerna.

 

Fjärrvärme

Ett nytt system från Nrlyze AB för balansering och intrimning av vårt fjärrvärmesystem kommer att införas under mars 2024. Vi får då möjlighet att snabbt upptäcka eventuella fel och brister i värme- och varmvattensystemen.

Alla kommer att få en givare installerad i lägenheten. Den känner av temperatur och fuktighet. Installationen tar ca 5 min per lägenhet. Den boende är skyldig att se till att arbetet i bostaden är möjlig den dagen som man fått avisering i brevlådan om.
Om man inte är hemma skall en extranyckel lämnas i nyckelboxen Hasselbacken 25.

 

Vi hoppas med detta system kunna få en jämnare fördelad komfortvärme, enklare service, snabbare felsökning och få ner våra mycket höga kostnader för fjärrvärme.

 

Information från Storstadens Entreprenad.
Vi vill börja med att meddela att renoveringen av garage 1 går fortsatt väldigt bra. Arbetet går enligt tidsplan vilket känns väldigt bra. Det är väldigt kallt ute men vi lyckas hålla en bra temperatur inne i garaget vilket är en förutsättning för att kunna laga betongskadorna.                                                                                                                           Vi kommer från och med v 7 börja med rivning av resterande asfalt och efter det kommer arbeten med att lägga ut ny. Så under dessa veckor så kommer vi stänga av utfarten under längre perioder än tidigare. Men detta kommer vi avisera tydligt i trapphus och på skyltar när det närmar sig.                  

Vi ser ut att bli klara med entreprenaden i april och planerar nu för de sista besiktningarna. Styrelsen kommer återkomma med exakta datum lite senare.

Vi har även i samband med avslut tänkt att med styrelsen anordna en liten gårdstillställning där det kommer att serveras någon sorts enklare mat och dryck. Återkommer med mera info kring detta. //Timothy Snyder, Storstadens Entreprenad

Intresseanmälan av laddplats i garage och möjlighet att ladda ute
Påminnelse – De som idag vill ha en laddplats i garage måste skicka in en anmälan på mejl eller skicka in per post till föreningen. Gäller även om man bara vill kunna ladda utomhus.
Här ska framgå namn och adress, nuvarande parkeringsplats (om sådan finns) samt önskemål om garageplats ( i garage 2 eller garage 6) eller om endast laddningsplats utomhus önskas dvs. ingen fast plats.

Skicka epost till info@brfterrassen.com eller lämna in i föreningens postlåda port 35 senast den 31 januari 2024.
Om vi får in fler ansökningar än vad vi har platser kommer vi att påbörja planering för vidare utbyggnad. Information uppdateras löpande på hemsidan.

Our homepage brfterrassen.com
Now the homepage is available in 12 other languages. Click on the drop-down menu at the top right and select language.
Hemsidan går nu att få översatt till 12 olika språk! Översättningen görs av Google translate och kan förstås bli lite fel ibland men vi hoppas att det ska vara till hjälp för er som har lite svårt att läsa och förstå all information.

In- och utpassering    Portarna ska alltid vara stängda.

 

  • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
  • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
  • Lämna inte dörrar till gemensamma utrymmen olåsta.
  • Lämna ej porten uppställd.
  • Kontrollera att garageporten stänger efter in- och utpassering.

 

Har ni ordning på era taggar?
Styrelsen har fattat beslutet att du som kommer och vill byta ut tagg eller garageöppnare ska kunna legitimera dig.

Det är av yttersta vikt att alla har kontroll på sina taggar så att obehöriga inte får tillträde till våra fastigheter. Taggarna är en mycket viktig del i vårt skalskydd.

 

Öppen expedition våren 2024 
Styrelsen finns anträffbar på expeditionen mellan 18:30 och 19:30. Välkomna!

mars              6/3, 20/3
april              3/4, 17/4               
maj                15/5, 29/5
juni                12/6, 26/6

Föreningens hemsida
Ta för vana att besöka föreningens hemsida på brfterrassen.com då och då för att uppdatera dig med nyheter som sker i föreningen t ex garagerenoveringen.  Här hittar du också information om hur du bokar tvättstugan. När du bokar är det bra ifall du är observant på VILKEN tvättstuga du bokar.

Nästa nummer
Terrassnytt får du i din brevlåda samt digitalt på hemsidan, där du även kan få den översatt till olika språk. Det senaste numret finns även på expeditionen samt biblioteket.

Nästa nummer kommer i slutet av mars/början av april.

 

Felanmälan

Felanmälan sker alltid till Renew via hemsidan eller appen.   Se nedan!!!

 

TerrassNytt 

Brf Terrassen 

Hasselbacken 35 

19438 Upplands Väsby 

Ansv. utg. Maria Fälth 

Redaktör: Kristina Klempt 

TerrassNytt trycks i 310 ex 

hos UffeTryckare

Föreningen nås via: 

Expeditionen: se anslag i trapphusen. E-post: info@brfterrassen.com 

Hemsidan: brfterrassen.com 

Nå hemsidan via mobil eller platta med QR kod.

Felanmälan 

All felanmälan görs till RENEW. 

Via hemsidan eller app. 

Tel: (även jourtelefon 17-07) 

08-34 38 00

 

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer