Välkommen till BRF Terrassen

Relining: Informationsmöte för boende i hus 1.Den 22 augusti 2024 19:00 – 20:00 i gymnastiksalen.Mer info se "Viktig Info (stamrenovering)"      

Nyckelfria hemtjänstbesök

För att utförare av hemtjänst snabbt ska kunna hjälpa boende i våra fastigheter behöver kommunen ersätta sin befintliga nyckelhantering med nya säkra alternativ. Ett exempel är om en av våra boende har ett trygghetslarm, får en stroke och trycker på sitt...

Välkommen Till BRF Terrassen

n Nu är OVK snart klar. Tyvärr fick vi många anmärkningar där man gjort ändringar eller felaktiga inkopplingar på ventilationen. Detta är allvarligt då det i värsta fall kan innebära att vi inte blir godkända. Dom som fått brev om att åtgärda fel måste...

Fjärrvärme

Ett nytt system från Nrlyze AB för balansering och intrimning av vårt fjärrvärmesystem kommer att införas under mars 2024. Vi får då möjlighet att snabbt upptäcka eventuella fel och brister i värme- och varmvatten- systemen.Alla kommer att få en givare installerad i...

OVK

En OVK besiktning, rengöring och injustering kommer att ske i varje lägenhet vid två tillfällen under perioden 22/1 2024 till 28/2 2024. Exakt datum aviseras till varje boende i brevlådan. OVK är en Obligatorisk - Ventilations - Kontroll som skall ska göras vart femte...

Lägenhetsbrand

En lägenhet i port 12 är helt utbrunnen. Detta är en mycket tragisk händelse som drabbat en barnfamilj.Sanering kommer att ske i trapphuset ikväll(10/1)  för att se till att sot inte sprider sig. Omgivande lägenheter luktar rök men är beboliga. Speciell utrustning...

God Fortsättning

    önskar Styrelsen   läs mer vad som händer 2024   Glöm inte levande ljus !    Ny TerrassNytt !    

Porttelefoner (uppdatering)

Alla Porttelefoner är nu anslutna till vårt nya fastighetsnätverk. Det betyder att vi har framtidssäkrat anläggningen och minskat våra kostnader.

Problem med tidningsutdelning

Tidningsbudet som delar ut morgontidningarna (SVD DN) har lyckats slarva bort sin tagg. Inget som har rapporterats till styrelsen förrän nu. Alltså inget fel på porttelefoner eller nått annat. Den taggen kommer naturligtvis att spärras.Felanmälan som rör...

Värmefördelningstester kommer utföras (Fjärrvärme)

Stockholm Exergi utför tester idag 12 dec. tester på Nordvästra fjärrvärmenätet i Stockholm.Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00.Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder...

Brf Terrassen

Upplands Väsby

Om..

Föreningen är välskött och har en god ekonomi.
Styrelsen arbetar aktivt med förebyggande underhåll,
försöka hålla ner kostnader, minska energiförbrukning
samt tänka på mijön.

Allt för att göra boendet så trevligt och attraktivt som möjligt.

Föreningens historia

Föreningen bildades 9 nov. 1976.
Första stämman med inflytande 6 juni 1980
Första egna styrelse 1982
Hasselgatan byter namn till Hasselbacken 2010

Bra att veta

Färgkoder

Färgkoder Terrasser

 Träpanel: Fabr Caparol, oljefärg Carat, Bas 3, 02=60,75, 15=3,0, 16=14,50 Fribrytning.

Målat golv: Fabr Hagman, ljusgrå 003, artnr 39511 (1L), 39515 (10L)

Vitmålad betong: Fabr Caparol, Base 1, code 117, S1002-Y5OR, 00=3,30,01=12,25, 02=15,20. Fribrytning.

Nyckelsystemet

HSB portalen

M
"

viktig Info (relining)

Viktig Info

Augusti

Informationsmöte för boende i hus 1.
Den 22 augusti 2024 19:00 – 20:00 i gymnastiksalen.
Mer info se Info stamrenovering


Juli
Glad sommar önskar Styrelsen !


Juni

Upphandling klar. Föreningslokalen börjar att renoveras i september. Produktionstid beräknas till ca 7 veckor.
Därefter skall El, belysning och AV utrustning installeras samt möblering.

Maj

Under maj månad har årsstämman genomförts. Nya stadgar har tillkommit. Det kommer att krävas en extrastämma i höst innan dom börjar verka.
Samtliga låscylindrar och fasta nycklar (FS-nycklar) i våra portar och entreér har bytts ut för att höja säkerheten. Troligen kommer porttelefoner
och taggar bytas ut senare i år då vi inte lägre får tag i reservdelar samt att vi får taggar med högre säkerhet.
Stamrenoveringen är upphandlad. Röranalys som vi har god erfarenhet av kommer att utföra uppdraget. Arbetet påbörjas i slutet av augusti och kommer att pågå ca ett år. Mycket viktigt att tillträde till lägenheterna ges när det är dax. Mer information kommer att ges löpande.
Upphandling är på gång när det gäller renovering av föreningslokalen.
Fasadmålningen av hus 6-10 skjuts upp till sommaren 2025.

April

* Nu har vi börjat mätningarna av våra innetemperaturer. Några få har lite för kallt. Dom kommer att åtgärdas omgående.
Ganska många har alldeles för varmt. Här får vi analysera mer och se över lämpliga åtgärder.
Allt för att alla skall få bra komfort temperatur och att vi inte värmer upp i onödan som är väldigt kostsamt.

* Vill du ha en garageplats för elbil eller kunna ladda utomhus.
Kontakta snarast Styrelsen via mail.
Även om du anmält tidigare!
Läs gärna i senaste Terrassnytt.

Datum

januari 26 2024

Branden

   

Försäkring
Föreningens försäkringsbolag har nu godkänt skadan som till fullo regleras som en brandskada. Arbetet har påbörjas.

Efterarbete pågår.
OCAB som skall göra renoveringen gör kompletterande besiktning V4.
Därefter skall försäkringsbolaget godkänna kalkylen.
Sanering av trapphus kommer tidigast att kunna utföras V5-V6.
Beroende på försäkringsbolagens handläggningstid.
Information uppdateras löpande.

Att tänka på !

  • Kontrollera att brandvarnare finns och fungerar.
  • Komplettera gärna med en mindre brandsläckare och brandfilt.
  • Den som tänder ett levande ljus ser till att ljuset blir släckt.
  • Om brand ej går att släcka kontakta 112 så fort som möjligt.

Läs gärna igenom denna info

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.  Lär dig mer